Διεύθυνση: Μάρνη & Αβέρωφ, Αθήνα, 10433

Tel. 210 - 88 27 588 / 87

© 2019 BDS Hellas

ΜΑΖΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Σκεφθείτε πόσο σημαντικό θα ήταν να μπορούσατε να αλλάξετε την καθημερινότητά σας, τις καταστάσεις της προς το καλύτερο, ...για εσάς, για την οικογένεια σας, για την επιχείρηση σας, για το προσωπικό σας, για τους πελάτες σας, ...για τους δικούς σας ανθρώπους. 

Σκεφθείτε  το  και ...ελάτε  σ΄ εμάς!

Θέλετε άμεσα να δημιουργήσετε..

...επιχείρηση Ιδιωτικού  Βρεφονηπιακού Σταθμού, Νηπιαγωγείου, Φροντιστήριο, Κέντρο Μελέτης;

Ελάτε σε εμάς!!

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες

για την δημιουργία τους και την ανάπτυξη τους.

"Η επιχείρηση σας έχει μέλλον,

όταν έχει άποψη και φιλοσοφία"

Εμάς μας νοιάζει

Πείτε μας τις ιδέες σας – θέστε τις ερωτήσεις σας

Οι Υπηρεσίες μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Υποστήριξη  ίδρυσης  και   έναρξης  λειτουργίας  της  επιχείρησης

 • Management   &   Business   Administration   Consulting

 • Στρατηγικός  και  Επιχειρησιακός  Σχεδιασμός

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Marketing   (Μarketing   Consulting)

 • Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες   Franchise

 • Έκδοση / Ανανέωση   Άδειας   λειτουργίας   επιχειρήσεως

 • Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά    Προγράμματα   * ΕΣΠΑ

 • Εκπόνηση  και  Διαχείριση  Επενδυτικών  Σχεδίων

 • Μελέτες  Σκοπιμότητας  και  Βιωσιμότητας  (Feasibility  Studies)

 • Σχεδιασμός  και  Διαχείριση  Συστημάτων  Διαχείρισης  Ποιότητας  και Διαδικασιών   Οργάνωσης

 • Εκπόνηση Σχεδίων Λειτουργίας *Καινοτομικού χαρακτήρα   *Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις *Προγραμμάτων  σε: **Κέντρα Προσχολικής  Φροντίδας,  Αγωγής  &  Εκπαίδευσης  ** Κέντρα  Μελέτης / Δημιουργικής Έκφρασης

 • Ε κ π α ί δ ε υ σ η   και   Διαχείριση   Ανθρώπινου   δυναμικού

 • Υπηρεσίες  σχεδιασμού  ή  επανασχεδιασμού  *Brand  (σήμα,  λογότυπο)  και  Inspired  Branding  (επωνυμίας)

 • Συμβουλές  Ανάπτυξης  και  Αξιολόγησης  Πληροφοριακών  Συστημάτων (CRM, ERP)

 • Μ ε σ ι τ ι κ έ ς   Υπηρεσίες   σε   όλους   τους   τύπους   Ακινήτων

 • Ε κ π α ί δ ε υ σ η   και   Διαχείριση   Ανθρώπινου   δυναμικού

 • Εισηγήσεις  /  Μελέτες   για   τη   λήψη  Τραπεζικών   Χρηματοδοτήσεων

 • Στρατηγική   Διαχείριση   για   διευθέτηση   οφειλών  και  Τ ρ α π ε ζ ι κ ώ ν   Σχέσεων

 • Εξωδικαστική   Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η   Δανείων: * συμφωνιών  ρύθμισης  οφειλών  και  διαπραγμάτευση  με τους  Πιστωτικούς   Φορείς